ติดต่อเรา

  • ภิรัชทาวเวอร์ เลขที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 10-11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • 1470
  • callcenter@jtexpress.co.th
  • marketing@jtexpress.co.th
  • เฟซบุ๊ก
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • dpo@jtexpress.co.th
  • ดาวน์โหลดคำร้องขอดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคล