แนะนำบริการส่งพัสดุระหว่างประเทศ

รองรับธุรกิจ C2C, B2B, B2C เริ่มต้นการเดินทางของพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้อย่างยอดเยี่ยม

บริษัท J&T Express  เป็นบริษัทโลจิสติกส์แบบครบวงจร ให้บริการตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งสินค้าจากผู้บริโภคไปยังปลายทางจัดส่งพัสดุ อาทิ การให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนไปยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ ซึ่งบริษัท J&T Express ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือ สะดวก และมีประสิทธิภาพผ่านการจัดส่งรูปแบบ end-to-end บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่ ดูแลดำเนินการตามมาตรการและกฎระเบียบของกรมศุลกากร อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ(B2C) ตัวอย่างสินค้าและเอกสารของบริษัท(B2B) รวมถึงพัสดุส่วนบุคคล(C2C) เพื่อมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การบริการที่จริงใจและดีที่สุดแก่คุณ

ขอบเขตการบริการ

ประเทศปลายทาง

ระยะเวลาในการจัดส่ง

ข้อจำกัดมูลค่าสินค้า

เอกสาร

พัสดุ

ข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ

สิงคโปร์7-10 วัน5,000THB/150USDน้ำหนักสูงสุดต่อซอง ไม่เกิน 2 กก.

ปลายทางประเทศจีน พัสดุส่วนบุคคลน้ำหนักสูงสุด10กก. พัสดุรูปแบบบริษัท น้ำหนักสูงสุด 30กก.

ปลายทางประเทศมาเลเซีย พัสดุส่วนบุคคลและรูปแบบบริษัทน้ำหนักสูงสุด5กก. พัสดุรูปแบบบริษัท น้ำหนักสูงสุด 30กก.

ปลายทางประเทศสิงคโปร์ พัสดุส่วนบุคคลน้ำหนักสูงสุด5กก.

ประเทศอื่นๆ พัสดุน้ำหนักสูงสุด 30กก.

ขนาดพัสดุสูงสุดไม่เกิน180 ซม. (ก+ย+ส)แต่ละด้านต้องไม่เกิน 80 ซม.

DAP

(Delivered At Place) ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบค่าบริการในการจัดส่ง โดยผู้รับมีหน้าต้องชำระค่าภาษีและภาษีอากร(ถ้ามี)

มาเลเซีย7-10 วัน79,000THB/10,000RM
อินโดนีเซีย7-10 วัน5,000THB/150USD
จีน7-10 วัน5,000THB/150USD
กัมพูชา7-10 วัน5,000THB/150USD
ฟิลิปปินส์7-10 วัน6,000THB/ 200USD
เวียดนาม

7-10 วัน

*เร็วๆนี้

5,000THB/150USD

ข้อมูลอื่นๆ

เตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้าส่งพัสดุ
สามารถส่งพัสดุได้ที่ไหนบ้าง
รายการสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องจำกัด
รายการสินค้าต้องจำกัด
เงื่อนไขการเรียกร้อง
อัตราค่าบริการ